Laman Utama > Kecemerlangan Akademik

 

Imbas code di bawah untuk ke lokasi MRSM Tumpat 

 

Kecemerlangan Akademik

Hal Ehwal Akademik MRSM Tumpat bertanggungjawab dalam mengawalselia perjalanan sistem pengajaran dan pembelajaran guru-guru di MRSM. Unit ini memainkan peranan penting dalam menyusun program-program pendidikan untuk mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar maktab. Selain itu unit ini juga bertanggungjawab dalam memastikan kemudahan-kemudahan pembelajaran di MRSM sentiasa terkawal dan mencukupi seperti kemudahan komputer (Internet), buku rujukan dan lain-lain.

Unit dan jawatankuasa dibawah seliaan Unit Hal Ehwal Akademik antaranya :


1. Jabatan Matematik
2.
Jabatan Sains
3. 
Jabatan Sains Sosial
4.
Jabatan Bahasa
5.
Unit Peperiksaan dan Penilaian Maktab (UPPM)
6.
Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
7. Pusat Sumber Pembelajaran (PSP)